KalamazooGenealogy.org  kalamazoogenealogy.org

Death Index T        --Kalamazoo County

Taa to Tay-Taz        Taylor

Tea to Tem

Ten to Tez

Th-Tk        Thayer        Thomas        Thompson&Thomson&Tompson

Tia to Tim

Tin to Tiz

Toa to Tol

Tom to Toz        Townsand & Townsend

Tra-Tre-Tri-Try        Travis

Tro-Tru

Ts-Tu        Turner

Tw-Ty

Tyler

Odd T not classified